Ria Kraa
Hoofdredacteur Friesch Dagblad

 
Ria Kraa - Hoofdredacteur Friesch Dagblad

Het Friesch Dagblad is de schakel in de Friese samenleving die door haar maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke benadering invulling geeft aan het verhaal achter de actualiteit. Regionaal, eigenzinnig met een christelijke grondslag en voor een brede doelgroep.

www.frieschdagblad.nl

Ontstaan
1903

Dagbereik print
32.000

Dagbereik online
8.897

Aantal abonnees
(print + digitaal) 9.366

Podcasts
1000 dagen & De Friese velden

Journalisten in dienstverband
33

Geworteld in Friesland, met oog voor de buitenwereld

De redactie schrijft over culturele verbeelding in coronatijd, Amsterdamse onderduikkinderen en een schatkamer aan Bijbelse teksten. De lezer springt bij met een sudokurubriek.

De boerderijwinkel in Engwierum. - Foto Marchje Andringa

De lol van kleding haken, wat te doen met groeiend heimwee onder vluchtelingen, moderne slavendrijvers (jij en ik), kanttekeningen bij vredesmissies, hoe je met tien man een mooiere Matthäus zingt en waarom de burgemeester van Lopik de tandem pakt. Dit alles, gelardeerd met literatuur, poëzie, film en taal, vormde de eerste editie van Het Goede Leven.

Met dat maandelijkse magazine heeft het Friesch Dagblad zijn toch al niet geringe stal aan eigen schrijvers afgelopen jaar fiks uitgebreid. Het maandblad en de bijbehorende website vormen een prachtig podium voor de verhalen in de krant die ook voor niet-Friezen interessant zijn.

Een krant exclusief van en voor gereformeerden is het Friesch Dagblad allang niet meer – wel een dagblad dat lezers trekt die diepgang zoeken in een compacte, evenwichtige krant zonder lawaai en franje. Rustig maar fris en niet bang voor een lang verhaal op zijn tijd. Lezers die het fijn vinden dat er in de regionale journalistiek in hun provincie echt wat te kiezen valt.

We bouwden in 2020 aan dossiers over grote thema’s: Wat zijn kansrijke alternatieve vormen van landbouw? Hoe houden kunstenaars, muzikanten en theatermensen de verbeelding levend in coronatijd? Valt de teloorgang van het veenweidegebied nog tegen te gaan?

Feestelijk waren de cadeaus waar lezers mee ons mee verrasten in de lockdown – een expert ging rekensudoku’s voor de krant maken, een ander schreef een reeks voorleesverhalen voor kleuters en een derde begon een taalrubriek.

En we brachten ook een langgekoesterde wens ten uitvoer: in het weekend kunnen de lezers even helemaal terug naar de wortels van de krant. De Bijbel natuurlijk. Een vijftal experts op het gebied van Oude en Nieuwe Testament vlooit elke zaterdag een paar Bijbelteksten helemaal uit. Woordbetekenis, context, auteurs, betrouwbaarheid, interpretatie, eeuwenlange discussies en controverse: er gaat elke week een schatkamer open. En of dat nou actuele waarde of stichtelijke betekenis heeft – dat maakt de lezer zelf wel uit.

Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad bieden Fryslân in hun journalistieke verscheidenheid een rijk palet aan nieuws en verhalen. En waar het meerwaarde heeft, zoeken beide kranten elkaar op. Eerder deden we dat in een gezamenlijke zoektocht naar de mooiste gebouwen van de provincie. En in het samen met Omrop Fryslân maken van een podcast over het langste kerkasiel ooit – 25 jaar geleden al.

Afgelopen jaar speurden we gezamenlijk naar wie er nog leefde van degenen die als Amsterdams kind ondergedoken hebben gezeten in Friesland – en tekenden hun verhalen op, van troost en heimwee, van beschadiging en redding. Nu werken we – opnieuw samen met de regionale oproep, en ook met opleidingsinstellingen en de provincie - aan een mooie opleiding voor jong journalistiek talent: elk jaar drie nieuwe verslaggevers onderdompelen in de Friese taal en cultuur, zodat ze met een pak stevige bagage aan de slag kunnen.